Αξονική Κολονογραφία

Πρόκειται για μια εξέταση η οποία βασίζεται σε λήψη εικόνων μέσω αξονικού τομογράφου από τον αυλό του παχέος εντέρου με στόχο την ανίχνευση ανωμαλιών με καλοήθη ή κακοήθη χαρακτηριστικά. Είναι μη επεμβατική μέθοδος και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστά ή συμπληρώνει την κλασσική κολονοσκόπηση.

Χρήσεις εξέτασης

Η αξονική κολονογραφία χρησιμοποιείται για την πρώιμη διάγνωση πολυπόδων και καρκινικών βλαβών που αναπτύσσονται στον αυλό του παχέος εντέρου. Βασικός στόχος των ιατρών είναι η έγκαιρη ανίχνευση των βλαβών αυτών σε πρώιμο στάδιο ώστε οι ασθενείς να έχουν περισσότερες πιθανότητες θεραπείας. Η Αμερικάνικη Εταιρεία Χειρουργών συνιστά όλοι οι άνθρωποι να υποβάλλονται για πρώτη φορά σε εξέταση του παχέος εντέρου στην ηλικία των 50 ετών, με κολονοσκόπηση ή αξονική κολονογραφία, εκτός αν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις από το ιστορικό και αυξημένο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου, οπότε και ο έλεγχος θα πρέπει να ξεκινά σε μικρότερες ηλικίες.

Εικόνα από αξονική κολονογραφία όπου απεικονίζεται πολυποειδές μόρφωμα και συνοδό στόμιο εκκολπώματος

Διαδικασία

Η εξέταση γίνεται σε ακτινολογικό εργαστήριο που διαθέτει αξονικό τομογράφο με λήψη πολλαπλών εικόνων από τον αυλό του εντέρου, οι οποίες αναλύονται σε υπολογιστή και συνθέτουν την τελική εικόνα της αξονικής κολονογραφίας. Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 20 λεπτά της ώρας. Ο ασθενής τοποθετείται συνήθως σε ύπτια θέση κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Ένας λεπτός σωλήνας εισάγεται στο ορθό και εμφυσά αέρα που ανοίγει τον αυλό του εντέρου και επιτρέπει τη λήψη ακριβέστερων εικόνων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να ζητηθεί από τους ασθενείς να γυρίσουν προς τα πλάγια ή σε πρηνή θέση για τη λήψη συμπληρωματικών εικόνων. Οι εξεταζόμενοι μπορεί να νιώσουν ένα μικρό αίσθημα δυσφορίας λόγω της εμφύσησης αέρα από το ορθό το οποίο όμως είναι προσωρινό και δεν πρέπει να προκαλέσει ανησυχία.

Πλεονεκτήματα

  • Επιτρέπει τη λήψη δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων και την ανίχνευση πολυπόδων με την ακρίβεια της κλασσικής κολονοσκόπησης
  • Έχει μικρότερο κίνδυνο διάτρησης του παχέος εντέρου από την κολονοσκόπηση
  • Αποτελεί την ιδανική εναλλακτική λύση για ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχτούν την κολονοσκόπηση, όπως άτομα με καρδιακά προβλήματα ή με διαταραχές της πηκτικότητας, ή σε ηλικιωμένους αρρώστους
  • Πλεονεκτεί σε περιπτώσεις που η κολονοσκόπηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί , όπως σε περίπτωση αποφρακτικού όγκου  που εμποδίζει την περαιτέρω προώθηση του ενδοσκοπίου
  •  Επιτρέπει την ανίχνευση και ανωμαλιών εκτός του αυλού του εντέρου
  •  Προσφέρει πιο λεπτομερείς εικόνες σε σχέση με το βαριούχο υποκλυσμό
  •  Δε χρειάζεται η χορήγηση αναλγησίας και καταστολής
  • Έχει μικρό κόστος
  •  Η δόση ακτινοβολίας είναι μικρή

Μειονεκτήματα

   

  • Υπάρχει μικρός κίνδυνος ρήξης του εντερικού τοιχώματος
  • Είναι μέθοδος που επιβάλει τη χρήση ακτινοβολίας
  • Δεν επιτρέπει τη λήψη βιοψιών από ύποπτες βλάβες ή την αφαίρεση πολυπόδων
  • Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκύους