Αξονική Τομογραφία

Είναι μια ακτινοδιαγνωστική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται για τη τη μελέτη παθολογικών καταστάσεων στον οργανισμό. Βασίζεται στην έμμεση καταμέτρηση της εξασθένησης των ακτίνων-Χ σε διαφορετικές θέσεις γύρω από τον ασθενή. Βοηθάει στην έγκαιρη εντόπιση, με μεγάλη ακρίβεια όγκων που εντοπίζονται στην κοιλιά, στο θώρακα, εγκέφαλο στον υπολογισμό του μεγέθους τους και στον εντοπισμό πιθανών μεταστάσεων, ενώ έχει και θεραπευτικό ρόλο αφού με την καθοδήγηση της αξονικής τομογραφίας, είναι δυνατή η παρακέντηση συλλογών ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία της κοιλιάς και άλλων κοιλοτήτων του σώματος.

Διαδικασία

Η αξονική πραγματοποιείται με την τοποθέτηση του ασθενούς στο εξεταστικό κρεβάτι, το οποίο περνά μέσα από μια οπή του πλαισίου του τομογράφου, που φέρει μια διάταξη από ανιχνευτές. Έτσι καθίσταται δυνατή η απεικόνιση πολλών τομών κατά τον εγκάρσιο και τον επιμήκη άξονα του σώματος με τη βοήθεια ακτίνων Χ. Συλλέγεται λοιπόν ένας μεγάλος αριθμός δεδομένων, τα οποία μετατρέπονται, ανάλογα με την πυκνότητα των υπό εξέταση ιστών, ώστε να είναι δυνατή η απεικόνισή τους σε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή και να μελετώνται με τον τρόπο αυτό τα εσωτερικά όργανα της κοιλιάς και των υπολοίπων περιοχών που εξετάζονται.

Η εξέταση διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας και παράλληλα μπορεί να συμπληρωθεί με τη χορήγηση πόσιμου και ενδοφλέβιου σκιαγραφικού στον ασθενή, που αυξάνει την αντίθεση και μας επιτρέπει καλύτερη απεικόνιση του αυλού των οργάνων, καθώς και των αγγείων.

Μια μεγάλη συμβολή της αξονικής τομογραφίας είναι και η ικανότητά της να προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό αν η βλάβη σε έναν ασθενή μπορεί να χειρουργηθεί ή όχι. Με τον τρόπο αυτό ο ασθενής αποφεύγει μια μη αναγκαία επέμβαση και οδηγείται ταχύτερα σε άλλες μορφές θεραπείας.

Ενδείξεις εξέτασης

Η αξονική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Απεικόνιση συμπαγών ή κυστικών βλαβών στα όργανα της κοιλιάς , του θώρακα, του εγκεφάλου και των άκρων
  • Διαγνωστικές και θεραπευτικές παρακεντήσεις
  • Έλεγχος της θεραπευτικής διαδικασίας (αν αποδίδει ή όχι)
  • Προεγχειρητικός έλεγχος ( ειδικά πριν από επεμβάσεις στον πεπτικό σωλήνα)
  • Παραβολή και σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλες εξετάσεις στον ίδιο ασθενή για την επιβεβαίωση της διάγνωσης
  • Σε περίπτωση πολυτραυματιών για την εκτίμηση του βαθμού κάκωσης των εσωτερικών οργάνων, ώστε να σχεδιαστεί η καλύτερη θεραπευτική στρατηγική, κυρίως για την περίπτωση του ήπατος, του σπληνός, του ουροποιητικού και του θώρακα
  • Παρακολούθηση ειλεού
  • Μελέτη γυναικολογικών παθήσεων
  • Μελέτη ανατομικών αλλοιώσεων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης
  • Έλεγχος της πορείας ήδη διεγνωσμένων παθήσεων , όπως η οξεία παγκρεατίτιδα
  • Ανάδειξη αλλοιώσεων σε ασθενείς με συμπτώματα οξείας κοιλίας
  • Σε συνδυασμό με αγγειογραφία, είναι δυνατή η μελέτη παθήσεων από τα αγγεία της κοιλίας και του θώρακα, όπως τα ανευρύσματα, τα ψευδοανευρύσματα, οι τραυματικές κακώσεις και η παρακολούθηση της πορείας ενός αγγειακού μοσχεύματος

Αντενδείξεις εξέτασης

  • Συνδέεται με τη χορήγηση ακτινοβολίας και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε εγκύους
  • Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν αλλεργία στις σκιαγραφικές ουσίες και για το λόγο αυτό απαιτείται προσεκτική λήψη ιστορικού πριν την διενέργεια της εξέτασης και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχών αλλεργικών αντιδράσεων
  • Οικονομικά είναι πιο ακριβή εξέταση από το υπερηχογράφημα

Μορφές εξέτασης

  • Συμβατική υπολογιστική τομογραφία
  • Ελικοειδής υπολογιστική τομογραφία
  • Πολυτομική υπολογιστική τομογραφία