Σπινθηρογράφημα

Εικόνα από σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς αδένα

Πρόκειται για μια διαγνωστική απεικονιστική μέθοδο, η οποία βασίζεται στη χορήγηση ενδοφλεβίως ραδιενεργών ισοτόπων στον οργανισμό, τα οποία εκπέμπουν ακτινοβολία και η οποία προσλαμβάνεται από ειδικούς δέκτες και μετατρέπεται σε σήμα απεικόνισης.

Χρήση κατά όργανο

  • Χοληφόρα
   Το σπινθηρογράφημα είναι χρήσιμο στη διάγνωση λίθων, όγκων ή άλλων αιτιών που προκαλούν απόφραξη του χοληφόρου δένδρου καθώς και στην απεικόνιση χοληφόρων συριγγίων.
  • Πνεύμονες
   Κύρια χρήση του είναι η επιβεβαίωση ή ο αποκλεισμός της πνευμονικής εμβολής με το σπινθηρογράφημα αερισμού/αιμάτωσης.
  • Οστά
   Σημαντική η συμβολή της μεθόδου στην απεικόνιση τυχόν προσβολής των οστών από δευτεροπαθείς εστίες γνωστής κακοήθειας.
  • Καρδιά
   Το σπινθηρογράφημα με Θάλλιο βοηθά στην ανίχνευση στεφανιαίας νόσου καθώς και ισχαιμικών περιοχών στο καρδιακό τοίχωμα.
  • Θυρεοειδής
   Το σπινθηρογράφημα με Ιώδιο131 ή Τεχνήτιο99 βοηθούν στην απεικόνιση ύποπτων όζων του αδένα.
  • Παραθυρεοειδής
   Το σπινθηρογράφημα με sestamibi 99mTc συμβάλλει σημαντικά στην απεικόνιση αδενωμάτων των παραθυρεοειδών αδένων.