Αιμορροΐδες: Ένα αρχαίο πρόβλημα με σύγχρονες λύσεις

Οι αιμορροΐδες αποτελούν ένα πολύ συχνό πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί ένα μεγάλο ποσοστό του Δυτικού κόσμου. Σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία περίπου το 50-80% των ενήλικων θα ταλαιπωρηθεί από αιμορροΐδες σε κάποια φάση της ζωής του. Ένα ποσοστό αυτών των ανθρώπων θα οδηγηθεί στο χειρουργείο για την οριστική θεραπεία.

Αποτελούνται από φλεβικά πλέγματα που περιβάλλουν τον πρωκτικό αυλό και από το βλεννογόνο που τις καλύπτει καθώς και από ελαστικό ινώδη ιστό. Ο πρωκτός αποτελεί τα τελευταία 4 εκατοστά του πεπτικού σωλήνα, διαμέσου του οποίου τα κόπρανα περνούν από το ορθό στο εξωτερικό περιβάλλον και αποβάλλονται. Οι αιμορροϊδικές φλέβες είναι φυσιολογικά στοιχεία της ανατομικής της περιοχής και δε συνιστούν ανωμαλία. Τα αίτια ανάπτυξης αιμορροϊδικής νόσου δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένα. Οι κύριοι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η χρόνια δυσκοιλιότητα, οι διατροφικές συνήθειες, η εγκυμοσύνη και η ανύψωση υπερβολικού βάρους. Υπάρχουν 4 στάδια της αιμορροϊδικής νόσου:

  1. Εσωτερικές αιμορροΐδες,
  2. Προπίπτουσες κατά την κένωση αλλά επανέρχονται μετά από αυτήν,
  3. αιμορροΐδες που προπίπτουν από τον αυλό και επανέρχονται με μηχανική υποβοήθηση και
  4. Θρόμβωση αιμορροϊδικών όζων.

Τα θεραπευτικά μέτρα διακρίνονται σε συντηρητικά και χειρουργικά. Τα συντηρητικά περιλαμβάνουν αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, ελάττωση του σωματικού βάρους, αποφυγή υπερβολικής άσκησης ή κόπωσης, τοπική επάλειψη με αλοιφές, φαρμακευτική αγωγή κ.α. Τα χειρουργικά μέτρα περιλαμβάνουν μια ευρεία επιλογή από χειρουργικές επεμβάσεις, κοινά αποδεκτών από την παγκόσμια χειρουργική κοινότητα άλλοτε σε άλλο βαθμό.

Τα τελευταία χρόνια κερδίζουν συνεχώς έδαφος οι τεχνικές εκείνες οι οποίες προσφέρουν στον ασθενή πολλαπλά οφέλη όπως ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες σε συνδυασμό με άριστα λειτουργικά αποτελέσματα και χαμηλά επίπεδα μετεγχειρητικού πόνου. Οι μελέτες που δημοσιεύονται παγκοσμίως και αφορούν τις τεχνικές αυτές εμφανίζουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και για το λόγο αυτό αποτελούν τη θεραπεία εκλογής για πολλούς χειρουργούς, ενώ όλο και περισσότεροι ασθενείς ενημερώνονται διαρκώς και τις προτιμούν. Περιλαμβάνουν τεχνικές απολίνωσης των αιμορροϊδικών όζων, επέμβαση με χρήση stapler (STARR), τεχνική κατά Longo, απολίνωση αρτηριών με τη βοήθεια μηχανήματος υπερήχων (HAL, RAR, THD).

Στο σύνολό τους οι παραπάνω τεχνικές έχουν το κοινό πλεονέκτημα ότι δεν ερεθίζουν τη νεύρωση της περιοχής με αποτέλεσμα ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος, ενώ ο ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο την επόμενη ημέρα και σύντομα επανέρχεται στις καθημερινές δραστηριότητές του. Η καμπύλη εκμάθησης των μεθόδων αυτών είναι μικρή και για τους λόγους αυτούς προτιμώνται από πολλούς γενικούς χειρουργούς.

Η τελική απόφαση για το ποια μέθοδος θα εφαρμοστεί θα ληφθεί μετά από λεπτομερή συζήτηση μεταξύ θεράποντος και ασθενούς όπου θα υπολογιστούν τόσο η εμπειρία του χειρουργού όσο και η προτίμηση του ασθενούς.

Leave a reply