Βιοψίες

Ως βιοψία ορίζεται η αφαίρεση ενός μορφώματος εξωτερικού ή εσωτερικού, το οποίο αποστέλλεται προς ιστολογική εξέταση προς επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Οι βιοψίες αποτελούν ένα σύνηθες και καθημερινό κομμάτι της δουλειάς ενός χειρουργού και οι μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να τις πραγματοποιήσει ποικίλουν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εντόπιση του ύποπτου μορφώματος.

Υπάρχουν 2 ειδών βιοψίες: Αυτές στις οποίες αφαιρείται τμήμα της ύποπτης μάζας και αυτές στις οποίες αφαιρείται το σύνολο της μάζας. Η βιοψία μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλή χειρουργική εξαίρεση ή με τη βοήθεια εξειδικευμένων εργαλείων, όπως η βιοψία με λεπτή βελόνη (FNA) και η λεγόμενη βιοψία πυρήνα (core biopsy). Παράλληλα βιοψία μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων, όπως η γαστροσκόπηση και η κολονοσκόπηση με τη βοήθεια ειδικών βρόγχων αφαίρεσης (πολυπεκτομή). Τέλος, με τη βοήθεια της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, είναι δυνατή η αφαίρεση μορφωμάτων από την κοιλιά χωρίς να είναι αναγκαία ανοιχτή επέμβαση.

Το σύνολο των βιοψιών πραγματοποιείται σε μικρό χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμά τους από τη ιστολογική εξέταση θα καθορίσει και την περαιτέρω θεραπευτική στρατηγική σε κάθε ασθενή.