Διαφραγματοκύλη

Πρόκειται για εσωτερική μορφή κήλης κατά την οποία μέρος ή ολόκληρο ενδοκοιλιακό σπλάχνο (συνήθως ο στόμαχος) προβάλλει διαμέσου του  οισοφαγικού τρήματος του διαφράγματος, στη θωρακική κοιλότητα. Αποτελούν σύνηθες φαινόμενο αφού υπολογίζεται ότι το 15% του γενικού πληθυσμού πάσχει από διαφραγματοκήλη, αλλά μόνο μια μικρή μερίδα αυτών εμφανίζει συμπτωματολογία.

Ανατομία

Το οισοφαγικό τρήμα αποτελεί ένα από τρία σημαντικότερα τρήματα του διαφράγματος, μέσω του οποίου, ο οισοφάγος και τα πνευμονογαστρικά νεύρα περνούν στην κοιλιά. Βρίσκεται στο ύψος του 10ου θωρακικού σπονδύλου. Περίπου 2 εκ. περιφερικότερα του τρήματος βρίσκεται η γαστροοισοφαγική συμβολή, που αποτελεί το όριο μεταξύ οισοφάγου και στομάχου.

Αίτια

Η κυριότερη αιτία είναι η χαλάρωση των σκελών του οισοφαγικού τρήματος του διαφράγματος μέσω του οποίου προβάλλει ο στόμαχος στη θωρακική κοιλότητα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε συγγενές έλλειμμα, σε τραυματική κάκωση, συνθήκες αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης, προηγηθείσες επεμβάσεις κτλ.

Συμπτώματα

Οι διαφραγματοκήλες και κυρίως οι κατ’επολίσθηση προκαλούν συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, όπως αίσθημα οπισθοστερνικού καύσου, αναγωγές και ναυτία.

Κατηγοριοποιήσεις

Οι διαφραγματοκήλες χωρίζονται σε κατ’ επολίσθηση, παραοισοφαγικές και μικτές. Οι κατ’ επολίσθηση είναι αυτές οι κήλες στις οποίες όλη η γαστροοισοφαγική συμβολή μετατοπίζεται προς το θώρακα. Αντίθετα στις παραοισοφαγικές κήλες, η γαστροοισοφαγική συμβολή παραμένει στην ενδοκοιλιακή θέση της και προβάλλει τμήμα του στομάχου στο θώρακα, συνήθως ο θόλος. Στις μικτές συνυπάρχουν στοιχεία και από τις 2 κατηγορίες ενώ παράλληλα μπορεί να εισέρχονται στο θώρακα, σε ακραίες καταστάσεις και άλλα όργανα, όπως το 12κτυλο και το λεπτό έντερο. Οι κατ’επολίσθηση είναι πιο συχνές.

Διάγνωση

Η διαγνωστική προσέγγιση βασίζεται στη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και στην κλινική εξέταση του ασθενούς. Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης χρησιμοποιούνται εξετάσεις, όπως το βαριούχο γεύμα και η ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού.

Θεραπεία

Σχηματική αναπαράσταση χειρουργικής αποκατάστασης κατά Niessen με πλήρη κάλυψη της καρδιο-οισοφαγικής συμβολής με το θόλο του στομάχου

Οι ασθενείς που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα συμπτώματα, δεν απαιτούν και ιδιαίτερη θεραπευτική παρέμβαση. Συνιστάται ο έλεγχος του σωματικού βάρους, η αποφυγή της άμεσης κατάκλισης μετά το γεύμα και η αποφυγή αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης, όπως η ανύψωση υπερβολικού βάρους και τα στενά ρούχα.

Επί αποτυχίας των μέτρων αυτών, συνιστάται φαρμακευτική αγωγή με αναστολείς αντλίας πρωτονίων, αναστολείς ισταμίνης Η2 και αντιόξινα σκευάσματα.

Τελική λύση για την αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης είναι η χειρουργική επέμβαση. Πλέον, αυτή διενεργείται λαπαροσκοπικά με επανατοποθέτηση των ενδοκοιλιακών σπλάχνων στη θέση τους και σύγκλειση του χάσματος.