Ενδοπροθέσεις

Τα stents χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ιατρική πράξη από μεγάλο αριθμό ιατρικών ειδικοτήτων, όπως η χειρουργική, η αγγειακή χειρουργική, η γαστρεντερολογία και η παθολογία. Κύρια χρήση τους είναι η διάνοιξη ενός αυλού που έχει αποφραχθεί, από διάφορα αίτια, με σκοπό την προώθηση του περιεχομένου του αυλού.

Δείγματα μεταλλικών stents σε διάφορα μεγέθη

Δείγματα μεταλλικών stents σε διάφορα μεγέθη

Υπάρχουν διάφορά είδη stents με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η τελική επιλογή του κατάλληλου, εξαρτάται από το είδος και το σημείο της απόφραξης, καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς, για τον οποίο και επιλέγεται. Η κύρια κατηγοριοποίηση των stents είναι ο διαχωρισμός τους σε μεταλλικά και πλαστικά, με συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθώς και ενδείξεις το καθένα.

Στη γενική χειρουργική, η χρήση των stents τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί σε ένα μεγάλο σύνολο καταστάσεων. Η τοποθέτηση για παράδειγμα μιας ενδοπρόθεσης σε αποφραγμένο χοληδόχο πόρο, λόγω μη εξαιρέσιμου νεοπλάσματος, αποφέρει διπλό κέρδος, δεδομένου ότι απαλλάσσει τον ασθενή από τον ίκτερο, καθώς και από ένα μη απαραίτητο χειρουργείο για τη δημιουργία παρακαμπτήριας οδού, μέσω μιας χολοπεπτικής αναστόμωσης. Επίσης stent μπορεί να τοποθετηθεί στο χοληδόχο πόρο λόγω στένωσης του αυλού του στα πλαίσια χολαγγειϊτιδας ή ιατρογενούς κακώσεως, μετά από μια χολοκυστεκτομή.

Δείγμα stent για το σύστημα των χοληφόρων αγγείων

 Δείγμα stent για το σύστημα των χοληφόρων αγγείων

Stent μπορεί να τοποθετηθεί και εντός του αυλού ενός κοίλου σπλάχνου, όπως ο οισοφάγος, ο στόμαχος ή το έντερο με στόχο την προώθηση του περιεχομένου του πεπτικού σωλήνα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απόφραξης από μια κακοήθη βλάβη, η οποία έχει κριθεί μη εξαιρέσιμη. Παράλληλα, stent στον αυλό ενός κοίλου οργάνου μπορεί να τοποθετηθεί και για την κάλυψη διάτρησης του τοιχώματος του αυλού, όταν οι συνθήκες ή η γενικότερη κατάσταση του ασθενούς δεν επιτρέπουν τη χειρουργική επέμβαση. (πχ διάτρηση λόγω ενδοσκόπησης ή λόγω ρήξης νεοπλάσματος)

Η τοποθέτηση stent είναι πολύ σημαντική επίσης και στις περιπτώσεις ασθενών με προχωρημένο στάδιο ηπατικής κίρρωσης και πυλαία υπέρταση, με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ της κάτω κοίλης φλέβας και της πυλαίας φλέβας, ώστε να αποσυμφορηθεί το πυλαίο φλεβικό σύστημα και να αποφευχθεί η ανάπτυξη κιρσών.

Τοποθέτηση μεταλλικού stent στον πυλωρό λόγω αποφρακτικού όγκου

Τοποθέτηση μεταλλικού stent στον πυλωρό λόγω αποφρακτικού όγκου

Στην αγγειακή χειρουργική, πληθώρα ενδοπροθέσεων χρησιμοποιείται στη διάνοιξη του αυλού ενός αγγείου, όταν αυτό αποφράσσεται λόγω αθηροσκλήρυνσης ή λόγω εξωτερικής πίεσης, με στόχο την αποφυγή χειρουργικής επέμβασης. Επίσης χρησιμοποιούνται σαν εναλλακτική θεραπευτική αντιμετώπιση σε ανευρύσματα κοιλιακής αορτής και περιφερικών αγγείων.

Η τοποθέτηση των stents γίνεται από έμπειρους επεμβατικούς ακτινολόγους ή γαστρεντερολόγους ή ακόμα και από χειρουργούς με τη σχετική εμπειρία.

Κύριες επιπλοκές από την τοποθέτηση των ενδοπροθέσεων είναι η μετατόπιση, η απόφραξη και η επιμόλυνση. Για τους λόγους αυτούς συνιστάται στους ασθενείς, ο περιοδικός έλεγχος των stents μετά την τοποθέτησή τους, καθώς και η άμεση αντικατάστασή τους σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

Εικόνα από τοποθέτηση πλαστικού stent για την παροχέτευση του χοληδόχου πόρου

Εικόνα από τοποθέτηση πλαστικού stent για την παροχέτευση του χοληδόχου πόρου