Πολυπεκτομές

Ως πολυπεκτομή ορίζουμε την αφαίρεση πολύποδα από τη βάση του, ενός μορφώματος δηλαδή που αναπτύσσεται στον αυλό ενός κοίλου σπλάχνου. Η διάγνωση των πολυπόδων γίνεται με τη βοήθεια ενδοσκοπικών μεθόδων, όπως η γαστροσκόπηση, η σιγμοειδοσκόπηση και η ολική κολονοσκόπηση.

Αφαίρεση πολύποδα παχέος εντέρου με βρόγχο

Αφαίρεση πολύποδα παχέος εντέρου με βρόγχο

Την αφαίρεση του πολύποδα ακολουθεί η ιστολογική εξέτασή του, προς αποκλεισμό ή επιβεβαίωση μιας κακοήθους βλάβης. Πάντα κατά την εξέταση του πολύποδα ελέγχεται αν έχει εξαιρεθεί πλήρως καθώς και το βάθος διήθησής του, παράγοντες που καθορίζουν την περαιτέρω θεραπευτική στρατηγική μας.

Η αφαίρεση πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών βρόγχων που προσαρμόζονται στα μηχανήματα ενδοσκόπησης του πεπτικού. Αν η αφαίρεση καταστεί αδύνατη με τη μέθοδο αυτή, τότε ο χειρουργός προχωρρά με τυπική ανοιχτή επέμβαση για την ασφαλή και αποτελεσματική αφαίρεση του πολύποδα.

Σπάνιες επιπλοκές από τη αφαίρεση πολυπόδων είναι η αιμορραγία και η διάτρηση του κοίλου σπλάχνου, που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν ενδοσκοπικά ή χειρουργικά.