Η σημασία της αμφοτερόπλευρης μαστεκτομής

..και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των ασθενών Πολλές γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο στο μαστό τους, καταλήγουν πολλές φορές στη λανθασμένη απόφαση να αφαιρέσουν στο ίδιο χειρουργείο και τον άλλο υγιή μαστό (προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή) με τη λογική του αποκλεισμού της πιθανότητας εμφάνισης νέου καρκίνου στο μέλλον. Παρά το γεγονός όμως ότι οι

Read more